Nasze stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" jest organizacją zawodową skupiającą ludzi o różnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym. Naszymi członkami są licencjonowani zarządcy i administratorzy nieruchomości. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń, udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw zarządców oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.


Władze Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości " STOZAN " 2015/2019Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Czesław Kozak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    • Ewa Klankiewicz-Karwowska - Członek Komisji Rewizyjnej
    • Jarosław Kowalski - Członek Komisji RewizyjnejStowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej