Nasze stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" jest organizacją zawodową skupiającą ludzi o różnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym. Naszymi członkami są licencjonowani zarządcy i administratorzy nieruchomości. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń, udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw zarządców oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Ustawy i rozporządzeniaUSTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
USTAWA z dnia 16 września 1982 r.Prawo spółdzielcze
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej