Nasze stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" jest organizacją zawodową skupiającą ludzi o różnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym. Naszymi członkami są licencjonowani zarządcy i administratorzy nieruchomości. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń, udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw zarządców oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.


Władze Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości " STOZAN " 2019/2023Zarząd w składzie:

 • Krzysztof Jakubik - Prezes Zarządu
  • Grażyna Rokicka - Wiceprezes Zarządu
  • Jadwiga Łechtańska - Członek Zarządu
  • Witold Hełmecki - Członek Zarządu
  • Tadeusz Dumin - Członek Zarządu
  • Ireneusz Adamczyk - Członek Zarządu
  • Grzegorz Starkowski - Członek ZarząduStowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej