Nasze stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" jest organizacją zawodową skupiającą ludzi o różnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym. Naszymi członkami są licencjonowani zarządcy i administratorzy nieruchomości. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń, udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw zarządców oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.


 


Szanowni Zarządcy nieruchomości!


Jako Prezes Stowarzyszenia "STOZAN" zajmującego się problematyką związaną z zarządzaniem nieruchomościami, zwracam się do Państwa z propozycją przyłączenia się do naszej organizacji.


Na zintensyfikowanie naszej aktywności ma wpływ fakt deregulacji m. in. zawodu, który aktualnie wykonujemy. Uwzględniając wagę i obszerność zagadnień naszej działalności chcemy w ramach Stowarzyszenia podejmować wspólne inicjatywy w zakresie organizowania szkoleń.

Widzimy również potrzebę cyklicznych spotkań, w celu zapoznawania się z nowymi regulacjami prawnymi, wymiany poglądów oraz zgłaszania problemów, by o nich dyskutować i wspólnie wskazywać możliwości ich rozwiązywania. Jako reprezentanci środowiska zarządców nieruchomości zamierzamy wypowiadać się i reagować w sprawie tworzenia lub zmiany przepisów prawnych, przeprowadzanych nie zawsze w interesie osób na rzecz których działamy.


Zapraszam Państwa do złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia "STOZAN" i wspólnej działalności na rzecz naszych Klientów w myśl zasady "duży może więcej"


Prezes Stowarzyszenia "STOZAN"
inż. Krzysztof Jakubik         
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej